1. Kasutajad peavad lehe kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid kasutustingimusi ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Lehe registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega.
  2. Lehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Lehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad  lehele  automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
  3. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult.
  4. Haldaja jätab endale õiguse antud Kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest siin lehel. Kui Kasutaja muudetud kasutajatingimustega ei nõustu, siis kohustub ta lõpetama lehe kasutamise. Lehe edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Kasutajatingimuste muudatustega.
  5. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega.
  6. Kasutaja kohustub hoidma saladuses Haldaja poolt talle pärast registreerumist edastatava parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks.
  7. Kasutaja kohustub kasutama lehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel.
  8. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt lehe vahendusel.
  9. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi lehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
Eesti English
Anna tagasisidet
Millise mulje jätab SeoUpgrader? 5 4 3 2 1